ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.


Pohled na Znovín Znojmo, jeho hlavní výrobní sklep v Šatově u Znojma

Znovín Znojmo, a.s., tak jak ji známe dnes, byla založena 4. května v roce 1992. V jejím čele od počátku stojí ředitel

Ing. Pavel Vajčner a stal se v podstatě tváří Znovínu a hybatelem úspěchů, které firma Znovín Znojmo dosáhla. 

Dnes vinařství Znovín v průměru prodává 17 tisíc lahví denně a celkově uspokojí cca 3,5% vínomilců v České republice. Znovín Znojmo se od počátku orientuje úzce na zákazníka, dokáže predikovat jeho tužby a vlákat jej do své náruče plné vín. A ve vínech, která od počátku Znovín produkuje je zakopána druhá polovina úspěchu této firmy. Vína z produkce Znovínu byla vždy v horní půlce kvalitativního žebříčku a často i na špici.

Takže "Zákazník na prvním místě" + "Kvalitní produkt" = "Úspěch, ze kterého se radují všichni zůčastnění". Jak vinař, tak i zákazníci :)

Tady si můžete odskočit do regálu se všemi víny Znovínu Znojmo v naší nabídce.